fredag 17 november 2017

Barnkonventionens dag

Den 19 nov firar vi dagen med att våra lyktor tänds vid värmekyrkan. Idag har vi haft vår egen dag där vi tänt lyktor, lyssnar på musik och dansat.


UNICEF Sverige arbetar bl.a för:
  • att stärka barns rätt till information om och möjlighet till delaktighet i frågor som rör dem.
  • att alla barn som är i behov av skydd och stöd från samhället, garanteras en rättssäker, individuell prövning, samt insatser utformade med utgångspunkt i barnets bästa.
  • ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer, såsom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, när det gäller att stötta enskilda barn. 
  • att barnrättsperspektivet ska bli starkare i det svenska biståndet, i både policyer, strategier och insatser
Topasen


Topasen

Fredags kul med kulmålning på topasen!

Vi återbrukar mycket på Topasen.

Den här gången fick vi en knäckekartong över, hur kunde den komma till användning igen?

Jo med färg, glitter, spelkulor och ett gäng entusiastiska konstnärer så drog vi igång med kulmålning!

 Barnet - Titta dom rullar!

 Barnen valde själva vilka färger de skulle använda.

Återbrukar ni mycket därhemma?


topasen

 Topasen

Det börjar lacka mot jul och lucia.
Så nu ligger vi i hårdträning på Topasen!

Vid varje sångsamling får barnen dra ett kort av tomten, bakom kortet gömmer sig en av våra Lucia sånger.

Har ni börjat julmyset hemma?


onsdag 15 november 2017

Pärlan målar glasburkar


Pärlan:

Barnen har målat på glasburkar. Det ska bli ljuslyktor som ska tändas på Barnkonventionens dag på söndag 19/11 kl. 15.00. Då ska regnbågens alla färger lysa på Holmentorget. I Värmekyrkan hålls en gratiskonsert med Doreen Månsson tillsammans med skolbarn och förskolebarn kl. 16.00.

Vi uppmärksammar barnens röst i samhället med en gemensam sångstund också här på Taborsbergs förskola torsdagen den 16/11. 

"Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras" (Lpfö 98/16, s.12)

TSS - Tecken som stöd

Rubinen

Tecken som stöd

Tecken som stöd (TSS) är inget språk utan svenska med teckenstöd. Det är ett kommunikationssätt, som kännetecknas av att man talar svenska och samtidigt tecknar som stöd för avläsningen. Tecknen hämtas från svenskt teckenspråk, men inga nya eller omformade tecken finns med och heller inga böjningsändelser. I TSS behöver inte varje svenskt ord återges med ett särskilt tecken. Oftast tecknas enbart de betydelsebärande orden i en mening. Man använder heller inte teckenspråkets grammatik.

Ett barn uppmärksammade en vuxen på att det var dags att byta tecken och ville att vi tog fram teckenlådan.
Vi tittar på tecken tillsammans och provar att göra dem
Vi väljer ut ett tecken som vi sedan sätter upp bland de andra tecknen vid ingången till Rubinen, vi får tillsammans känna oss delaktiga

"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling" (Lpfö 98 rev 2016, s.11)

måndag 13 november 2017

Tillverkning av ljuslyktor!

Smaragden


I torsdags var det dags för drop-in för tillverkning av ljuslyktorna till Barnkonventionens dag som kommer firas den 19 november vid värmekyrkan i Norrköping.
Ljuslyktorna kommer att ställas ut på holmentorget tillsammans med alla de andra lyktorna som barn på förskolor runt om i Norrköpings Kommun har tillverkat. 


Vi personal tackar alla föräldrar och barn som kunde och ville komma och tillverka lyktor med oss! 
Stunder som dessa är guld värda och ger ytterligare möjligheter att möta er vårdnadshavare!  
"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. " (Läroplan för förskolan, 2016, s.13)

fredag 10 november 2017

Projektgrupper!

Smaragden


UTFORSKANDE  GLÄDJE

Denna vecka har vi påbörjat arbetet med projektgrupper!
Barnen är indelade i 4 grupper, blandat från både Jorden och Tellus, och i dessa grupper arbetar vi vidare med vårt projekt. Barnen kommer att tillsammans få döpa sina projektgrupper och en av grupperna har redan hunnit döpa sin grupp till "Filimundus". 

Barnens projekt "Sagor" har hittills skapat en stor fascination kring bockarna bruse. Sagan är ständigt återkommande i leken hos de flesta av barnen under hela dagarna på smaragden.

I denna situation var det flera barn som tog fram våra känselplattor, la dem på en rad så att det blev en bro och därefter var det dags för bockarna att trippa/trampa/klampa över bron. Tillsammans sjöng vi även sången om bockarna bruse medan de gick över bron.   

Frågan som vi pedagoger har ställt oss är:
Vad i sagan om de tre bockarna bruse är det som fångar barnen? 


För försöka få svar på detta har alla grupper har denna vecka, med hjälp av ett papper och en svart tuschpenna, fått i uppdrag att rita sitt bockarna bruse efter att vi berättat sagan för dem först. Barnen fick själva välja vad de skulle rita och det varierade en hel del vad barnen valde att lyfta fram från sagan. 

Här är ett barn som ritar "Stor bockar bruse!" 

Ett annat barn säger "Trollet!" (och låter därefter som ett troll)

Här kommer en nyfikenhetsfråga att samtala kring med era barn! 
Hur känner sig Trollet efter att stora bocken bruse stångat ner det i ån? 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,"  (Läroplan för förskolan, 2016, s.10)