fredag 19 januari 2018

Pärlan i rörelserummet

Pärlan:

Såhär kan det se ut när vi rör på oss i rörelserummet. Den här gången har vi lagt ut låtsasstenar som vi går på och övar balans. De är mönstrade och ger stimulans under fötterna när man går.


 Barnen är med och bygger med olika materiel. Framförallt kommer de och lämnar in koner och stenar och bollar när vi är klara.


Barnen uppskattar att få röra sig på stora ytor.

onsdag 17 januari 2018

Ficklampor

Rubinen

Under dessa två observationsveckor har vi pedagoger bland annat uppmärksammat att flera barn är intresserade av ficklampor och att de utforskar dem på olika sätt. De letar spår, provar ljuset, skuggor samt går närmare och längre ifrån för att upptäcka att ljuset blir mindre och större.

Här går några barn runt och letar spår
Här har de hittat ett spår, undrar vem som lagt dem här?
"Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet" (Lpfö 98 rev 2016, s.7)

tisdag 16 januari 2018

Topasen

Topasen

Igår tog vi en mindre grupp barn och åkte till Norrköpings Stads bibliotek!

Inne i foajén fanns en fontän med vatten och en massa stenar i som lockade barnen.

 Inne på bibban fick barnen låna böcker och läsa.
 Hela 26 böcker lånade vi tillslut med oss.

 Barn 1- Här sitter drottningen av alla böcker!

Brukar ni gå med ert barn till biblioteket?

Det var väldigt uppskattat av barnen.

Julgransplundring

Igår passade vi på att göra en julgransplundring, så vi dansade och sjöng ut granen.

Hej då granen, ses igen nästa år!

Vårtermin 2018

Rubinen

Såhär på en början av en termin observerar vi barnen och ser vad de visar intresse för. Vi dukar fram aktiviteter och lyssnar aktivt i barnens lek. Därefter sitter vi pedagoger ner på vår reflektion och visar dokumentation, observationer, filmer med mera för varandra för att sedan diskutera vad vi tror att vår barngrupp behöver just nu och vad de är inne i. Med detta material börjar vi sedan tillsammans med barnen att forma fram det som kommer att bli vårt projekt. Barnen leder oss och vi tar fram det pedagogiska syftet i det vi gör.


"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera." (Lpfö 98 rev 2016, s.6-7)

måndag 15 januari 2018

Tunnelparken

Rubinen

Idag har Rubinen varit iväg till tunnelparken. 

Här får vi turas om och vänta på min tur. Hur gör vi när en kompis inte kommer upp på "gungan"? Väger vi lika mycket?

Hur låter det om vi stampar med fötterna?

fredag 12 januari 2018

Sångstund för de yngsta på Taborsberg

Pärlan och Smaragden:
Vi har haft sångstund för de yngsta på Taborsberg. Vi hade bjudit in Lilian och Eva, två pedagoger från Kolmårdens församling, för att få en rolig förmiddag tillsammans. De spelade och sjöng många sånger som vi kände igen som Bä, bä vita lamm, Ekorrn satt i granen, Huvud, axlar, knä och tå mfl. Vi fick även lära oss nya rörelsesånger som Klappa gör precis som jag och en fingerramsa om bilen som ska tankas och fyllas på med vatten. Vi fick röra på oss i Vipp på rumpan- affären också.

"Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet."   (Lpfö 98/16, s.12)