onsdag 25 april 2018

topasen

 Beyblade bygge på Topasen

 Beyblade är en leksak de bygger av plus plusbitar som de sedan kan snurra runt.

Såhär brukar Topaserna bygga sina Beyblades.
Nu har de vidareutvecklats och har vingar!

FANTASI

tisdag 24 april 2018

Topasen

Världsbokdagen 

Den ville vi uppmärksamma på Topasen 

genom att skapa egna sagor som vi filmade när barnen hittade på en berättelse med hjälp av sagostenar.


 Här väljer barnet sina sagostenar.
 -Då kom en humla och träffade insekten.
- Giraffen var uppochner så tom. huvudet var uppochner!
Fjärilen åt upp humlan!
 -Nom nom alla åt melon!
Fantasin sprudlade och underhållningen var stor!

måndag 23 april 2018

topasen

Gatukonst med TopasenSolen skiner och kreativiteten är på topp!

Lärande i praktiken

Rubinen

Här ser vi en teater som några barn spontant ville visa för några av oss. Det börjar med egentillverkade figurer som ville bli kompisar. När de har blivit kompisar börjar de diskutera att det är så mycket skärp slängt överallt. De diskuterar vad det är för skräp och vart det ska slängas. Här kan vi pedagoger verkligen dokumentera att det vi undervisar i även kommer fram i den fria leken och att det har skett ett lärande hos barnen och mellan barnen. Teatern övergår sedan i att barnen blev människor. Här ser vi hur de plockar bort skräp från marken.

Plötsligt trampar ett barn på skräpet och blir skadat.

"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid." (Lpfö 98 rev 2016, s.7)

fredag 20 april 2018

Från teori till praktik

Vädret är här och Rubinen vågar sig ut mer och mer. Vi har varit iväg ett par gånger i veckan och en av våra utflykter fokuserade på allemansrätten.
Vad får man göra i skogen? Vad får man inte göra? Är det ok att bryta grenar, kasta äppelskrutt, kissa i skogen, klättra i träden osv. Frågorna är många och barnen lär sig med hela kroppen.


Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (LPFÖ98 rev16)
 

Vi kikar närmare på kottar!

Smaragden

UTFORSKANDE 

Under veckan har det tillkommit en ny station på Smaragden där barnen utmanas i att se närmre och  reflektera, både själva och tillsammans med andra kompisar, över hur ett material ser ut på nära håll! 

Till detta ändamål finns förstoringsglas och vi börjar med att utforska kottar!
Hur ser de egentligen ut om man tittar riktigt riktigt nära?


Stationen har lockat till kommunikation och samtal barnen emellan, både samtal kring materialet i fråga och andra ämnen. 

Några barn reflekterar tillsammans: 
Barn 1: "vassa"
Barn 2: "aa, dom är jättevassa" "som igelkott"
Barnen uppmärksammar att kottarna har olika storlekar, liten och stor och testar att titta på dem genom förstoringsglaset
Barn 2: "stor blir stor" 
Barn 2: "liten blir stor"

Vid senare tillfälle stod två andra barn vid "kottebordet" och diskuterade:

Barn 1: "Du är stark och jag är liten"
Barn 2: "Nej, jag är stark och du är stark".
"Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera." (Läroplan för förskolan, 2016, s.6)


onsdag 18 april 2018

Diddi diskar och barnen diskar

Pärlan:

Ett av Taborsbergs förskolas mål för att nå hållbar framtid är att stärka individen.
På Pärlan använder vi oss av projektet om Babblarna för att jobba med det. Vi läser om Babblarna och ser vad de gör. Därefter får barnen prova på att göra samma själva. -Vad händer därinne?  Dadda dansar:Då dansar vi också.


Diddi diskar. Då vill vi också ta fram vatten och diska.
Vi uppmuntrar barnen att prova och se att de kan själva.

"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" 
(Lpfö 98/16, s.11)